Sale for Non Sale (ผู้ที่ต้องการขายเป็น) (8 ธ.ค. 63)

Spread the love

Sale for Non Sale (ผู้ที่ต้องการขายเป็น) (8 ธ.ค. 63)

หลักสูตร SALE FOR NON SALES 

สำหรับผู้ทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย

1)  ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ

2)  มารู้จักกับการขาย ทักษะสร้างผลกำไร

3)  การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ขายแบบ B2B และ B2C

4)  หากจะขายสินค้าหรือบริการต้องรู้จักการดึงข้อดีของสินค้าออกมา

5)  ทดสอบ การขายด้วยสถานการณ์จริง

6)  แนวทางความคิดเพื่อสำเร็จทักษะการขาย

7)  ความสำเร็จด้านการขายคือ การคิดเชิงบวก

8)  การคิดเชิงบวกสู่การสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการขาย

9)  บุคลิกภาพสู่ความภูมิใจในการขายและการบริการ

10)             ขั้นตอนการขายแบบ B2C 7 ขั้นตอน

11)                STEP1 การสร้างความพร้อมในตนเองสู่การขายมืออาชีพ

12)                STEP2 การเชื่อมบริการไปสู่การมองหาจุดซื้อขายครั้งถัดไป

13)                STEP3 การมุ่งแก้ไขปัญหาและเก็บความต้องการเพิ่มเติม

14)                STEP4 การนำข้อมูลที่ได้มาทำการติดตามการขาย

15)                STEP5 การสร้างความต้องการในการขายและการนำเสนอ

16)                STEP6 การขจัดข้อข้องใจและสร้างความมั่นใจ

17)                STEP7 เจรจาปิดการขายอย่างเซียน

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

ราคาท่านละ 3900 บาท (ไม่รวม VAT)

วันที่อบรม : 8/12/2563

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING


Spread the love