การจัดทำระบบ OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ

Spread the love

🎉🎉หลักสูตร In -House & Public Training ปี 2563🎊   “การจัดทำระบบ OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ” 

 

🎯 คอร์ส 2 วัน เน้น Workshop ฝึกกำหนดKRsจริง
📌 อัดแน่นด้วยความรู้ OKR
📌 วิธีการจัดทำตามไตรมาส
📌Introduction &Preparing OKRs
📌The Building Blocks of OKRs
📌Tips for Creating Objectives &Key Results
📌Types of Key Results
📌Scoring OKRs
📌Change during the Quarter
📌Software and OKRs
📌OKRs & Performance
📌Case Studies in OKRs

🙏🙏 สอบถามเพิ่มเติม ปกรณ์วิชญ์ , คุณ ตุ๊กตา
โทร. 091-4369887 ,081-5875686
ไลน์ Add : 0914369887
Facebook :www.facebook.com/ophconsultant
เมล์ : ophconsultant@gmail.com ,
info@ophconsultant.com
www.ophconsultant.com

#OKR #objectives #Key_Results #SweetSpot #OrientalPhoenix
#อ_วีย์รฎา #หลักสูตร #อบรม #ที่ปรึกษา #ระบบ #ประเมินผล #จัดทำ #พนักงาน #หัวหน้างาน


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply