ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ญาจาง พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน

Spread the love

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ญาจาง พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน
โรงแรม: 5ดาว  3 คืน
โรงแรม: 4ดาว  1 คืน
รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
เดินทาง :9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
ราคาผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน/ห้อง ราคา 30,900บาท/ท่าน
ราคาเด็ก ไม่ใช้เตียง (อายุ 2 -5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ราคา 27,900บาท/ท่าน
ราคาเด็ก +ใช้เตียงเสริม (อายุ 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ราคา 28,900บาท/ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มเงิน +7,000บาท/ท่าน
ชมโปรแกรมทัวร์ได้ที่ลิงค์ https://www.planetworldwide.com/Luxury-tour-south-Vietnam-5-days-TGPG-1018.html

ขั้นตอนการจองทัวร์
1.แจ้งชื่อผู้จองหลัก เบอร์โทร จำนวนผู้เดินทาง หรือแจ้งข้อมูลการจองผ่านเว็บไซต์ กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์ ด้านล่าง
https://www.planetworldwide.com/booking_package.php?pack_id=1018&time_id=13816
2.เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อกลับ แจ้งสรุปค่าทัวร์ และขอสำเนาหนังสือเดินทาง และแจ้งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า
(ส่งเอกสารทางไลน์ หรือทางอีเมล์ rsvn@planetworldwide.com)
3.ลูกค้าชำระเงินมัดจำค่าทัวร์
4.บริษัทฯออกใบรับเงินค่าทัวร์ เพื่อเป็นหลักฐานการจองทัวร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท แพลเนทเวิลด์ไวด์เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาต 11/5048
☎️ 027445155-7
0813526492 / 0863324074

Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply