ทำไมจัดฟันเสร็จแล้วต้องใส่รีเทนเนอร์

Spread the love

เมื่อจัดฟันให้เรียงตัวสวยงามเป็นระเบียบแล้ว เหล่าฟันของเราก็ดื้อดึง อยากจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมของมัน รีเทนเนอร์ จึงเป็นเครื่องมือที่มาช่วยห้ามเอาไว้ ไม่ให้ฟันเคลื่อนไปมา

ถ้าละเลยไม่ใส่รีเทนเนอร์ ก็จะส่งผลให้ฟันเคลื่อนตัวโดยไร้การควบคุม จนกระทั่งบิด เก ห่าง ยื่น

และการกัดสบฟันอาจผิดปกติ ส่งผลเสียต่อระบบการบดเคี้ยว การทำความสะอาดช่องปาก

และความสวยงามของรอยยิ้มก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งในบางกรณีต้องทำการจัดฟันใหม่


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply