บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และภาษีอากร

Spread the love

บริษัทขอยกตัวอย่าง การรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เพราะปัจจุบันมีการจัดตั้งบริษัทที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งธุรกิจเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งในการเปิดธุรกิจ ไม่ว่าจะห้างสรรพสินค้า ธุรกิจร้านกาแฟ บริษัทหรือสำนักงานต่างๆ ก็ต้องมีการจดเปิดบริษัทอย่างถูกต้อง แม่นยำ เจเอสที แอ็คเคาน์ติ้ง จึงเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทแบบมืออาชีพจากทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีขึ้นไป และทางบริษัทยังมีอัตราค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัทในราคาไม่สูงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องมีผู้ร่วมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยต้องไปจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชื่อที่จะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่น ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ว่า ต้องมีคำนำหน้า และคำลงท้ายที่แสดงถึงลักษณะความเป็นนิติบุคคลโดย คำนำหน้าของชื่อนั้นจะต้องขึ้นต้นว่า “บริษัท” และ ลงท้ายด้วยคำว่า “จำกัด”
สามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02-9031945, 086-387-0095
โทรศัพท์ 081-915-2722, 084-111-3550
อีเมล jst@jst-accounting.com


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply