มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง

Spread the love

 

มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง

โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์

*หลวงพระบาง

**วัดใหม่สุวรรณภูมาราม

***พระธาตุภูษี

****วัดวิชุนราช

*****วัดเชียงทอง

******พระราชวังเก่า

ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว

เดินทาง ก.พ.-มิ.ย. 63


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply