รับซื้อขายน้ำมันเก่าทุกชนิด

Spread the love

รับซื้อขายน้ำมันเก่าทุกชนิด น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์  น้ำมันคอมเพรสเซอร์ น้ำมันหม้อแปลง  มีใบกำกับการขนส่งของเสีย วัตถุอันตราย โดยรถขนส่งที่มีใบอนุญาตถูกต้องวอ.8 ใบรง.4 106 ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ราคาดีมีรถบริการถึงสถานที่ ราคาน้ำมันไฮดรอลิคตั้งแต่ 2500-5000บาท สนใจติดต่อคุณสมชาย  0618748885


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply