รับนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข MOU

Spread the love

GGM. เป็นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทะเบียนเลขที่ 0057/2560  GGMมีหลักประกัน5,000,000.00 บาท เพื่อให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นตาม พรก.            การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และมีประสบการณ์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี  จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัท       ชั้นนำทั้งในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และกลุ่ม SME ประเภทต่าง ๆTURN-OVER สูง,การนำเข้าล่าช้า,เอเย่นต์ขาดความรับผิดชอบ และอื่น ๆ   

เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  ส่งผลให้สถานประกอบการต้องแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้แรงงานต่างด้าว  ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่หลบหนีเข้าเมือง, กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผัน และกลุ่มนำเข้า (MOU)  ปัจจุบันการใช้แรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการหลาย ๆ แห่ง  ยังประสบปัญหาแรงงานไม่มีคุณภาพ

สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-819-8588 / 061-178-8826
เข้าชมรายละเอียดได้ที่ http://www.goldengatemanpower.com
ยินดีให้คำปรึกษาฟรีผ่าน ไลน์ไอดี mouggm
 

Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply