รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ม.1-6

Spread the love

รับสอนวิชาคณิตร์ศาสตร์ชั้นม.1-6 ทั้งเนื้อหาที่ใช้สอบในโรงเรียนและต่อเนื่องเพื่อใช้สอบเข้าเรียนต่อในระดับต่างๆ ทั้งปรับพื้นฐาน แก้จุดอ่อน วางระบบเพื่อนำไปใช้สอบจนถึงขั้นสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ มีห้องสอนส่วนตัว

ติดต่อ Line Id:kj128728


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply