รับ สมัครนักศึกษาใหม่ สาขาธุรกิจดิจิทัล ปี2562

Spread the love

คุณสมบัติที่ต้องการ -ปวช.ทุกสาขา/ปวส.ทุกสาขา -หากเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทียบโอนได้ -ม.6 ทั้งสายวิทย์/สายศิลป์ -ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply