หากพึ่งทำฟันมาแต่อยากไปบริจาคโลหิตควรเว้นระยะกี่วัน

Spread the love

ในกรณีที่มีการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน และการรักษาอื่นๆ ในช่องปาก และอยากบริจาคโลหิต ควรเว้นอย่างน้อย 3 วัน
แต่ถ้าหากมีการผ่าตัดเล็ก เช่น ผ่าฟันคุด ให้เว้นอย่างน้อย 7 วัน จนกว่าแผลจะหายสนิทไม่มีอาการอักเสบ จึงสามารถบริจาคโลหิตได้


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply