เวลาเด็ดจัดการกลิ่นปาก

Spread the love

รู้ไหมว่าเวลาหลังตื่นนอนตอนเช้าเป็นเวลาที่มีกลิ่นปากรุนแรงที่สุด เพราะขณะหลับมีการหลั่งน้ำลายออกมาน้อบ แบคทีเรียจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว

การแปรงฟันก่อนเข้านอนและหลังตื่นนอนรวมถึงการแปรงลิ้นจะช่วยลดกลิ่นปากได้


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply