โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่) เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองเดือนมีนาคม 2563

Spread the love

 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่)
ขอเชิญผู้ปกครองทั่วไปที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 2-18 เข้าร่วมงาน “เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่)”
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
โดยท่านผู้ปกครองจะได้เยี่ยมชมห้องเรียน เพื่อรับทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนที่ใช้ในระดับชั้นเนอร์สเซอรี่ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากห้องเรียน
ภายใต้หัวข้อ “การเรียนในโรงเรียนนานาชาติมาตรฐานสากลท่ามกลางธรรมชาติของเขาใหญ่”
พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน ท่านผู้ปกครองท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/2vHJb6l
โทร. +66 (0) 931 262 444
อีเมล์: admissions_ky@sis.edu
ไลน์ ID: sisky444
เว็บไซด์ www.sis.edu/khaoyai


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply