ได้เวลาดูแลช่องปากแล้วสิ!!!

Spread the love

ได้เวลาดูแลช่องปาก ช่องปากของคนเราประกอบไปด้วยฟัน เหงือก ลิ้น กระพุ้งแก้ม และเป็นปราการด่านแรกที่รับเอาอาหารและโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply