AN75 ที่วางมือถือ/วางนามบัตร ไม้

Spread the love

แท่นไม้สำหรับวางมือถือ/วางนามบัตร หรืออื่นๆ ได้ตามต้องการ วัสดุทำจากไม้ ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถวางมือถือได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน หรือใช้วางนามบัตรบนโต๊ะทำงานแบบเก๋ๆ มีสไตล์ แท่นไม้วางมือถือเหมาะสำหรับเป็นของฝาก ของชำร่วยในงานเทศกาลต่างๆ หรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ สามารถสั่งสกรีนโลโก้บริษัท หรือลายการ์ตูน หรือรูปถ่ายงานแต่งสำหรับแจกก็ได้ ขนาดของแท่นไม้วางมือถือโดยประมาณ 8 x 6 x 2 ซม. (สั่งสกรีนขั้นต่ำ 100 อัน ได้ราคาพิเศษ)

แท่นไม้โอ๊ควางมือถือ,ของพรีเมี่ยมที่วางโทรศัพท์,ของพรีเมี่ยม mini wood,ที่วางสมาร์ทโฟน,ของชำร่วยแท่นวางมือถือจากไม้,ที่วางโทรศัพท์แบบไม้ราคาส่ง,ที่วางของทำจากไม้พรีเมียม,ของพรีเมี่ยมแท่นวางมือถือ,ที่ตั้งมือถือจากไม้,ที่ตั้งมือถือของชำร่วยงานแต่ง,ของพรีเมียมที่ตั้งมือถือจากไม้,แท่นไม้วางมือถือตั้งโต๊ะ,ที่วางโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำจากไม้,mino wood ที่วางมือถือไม้,แท่นวางมือถือเป็นของชำร่วยทำจากไม้,ที่วางมือถือดีไซต์แปลก,แท่นวางโทรศัพท์สกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรสกรีนโลโก้,ของแจกพรีเมียมทำจากไม้,สินค้าพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของชำร่วยสกรีนโลโก้,ที่วางมือถืออเนกประสงค์สกรีนโลโก้,ที่ตั้งโทรศัพท์ของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้

แท่นไม้โอ๊ควางมือถือ,ของพรีเมี่ยมที่วางโทรศัพท์,ของพรีเมี่ยม mini wood,ที่วางสมาร์ทโฟน,ของชำร่วยแท่นวางมือถือจากไม้,ที่วางโทรศัพท์แบบไม้ราคาส่ง,ที่วางของทำจากไม้พรีเมียม,ของพรีเมี่ยมแท่นวางมือถือ,ที่ตั้งมือถือจากไม้,ที่ตั้งมือถือของชำร่วยงานแต่ง,ของพรีเมียมที่ตั้งมือถือจากไม้,แท่นไม้วางมือถือตั้งโต๊ะ,ที่วางโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำจากไม้,mino wood ที่วางมือถือไม้,แท่นวางมือถือเป็นของชำร่วยทำจากไม้,ที่วางมือถือดีไซต์แปลก,แท่นวางโทรศัพท์สกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรสกรีนโลโก้,ของแจกพรีเมียมทำจากไม้,สินค้าพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของชำร่วยสกรีนโลโก้,ที่วางมือถืออเนกประสงค์สกรีนโลโก้,ที่ตั้งโทรศัพท์ของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้

แท่นไม้โอ๊ควางมือถือ,ของพรีเมี่ยมที่วางโทรศัพท์,ของพรีเมี่ยม mini wood,ที่วางสมาร์ทโฟน,ของชำร่วยแท่นวางมือถือจากไม้,ที่วางโทรศัพท์แบบไม้ราคาส่ง,ที่วางของทำจากไม้พรีเมียม,ของพรีเมี่ยมแท่นวางมือถือ,ที่ตั้งมือถือจากไม้,ที่ตั้งมือถือของชำร่วยงานแต่ง,ของพรีเมียมที่ตั้งมือถือจากไม้,แท่นไม้วางมือถือตั้งโต๊ะ,ที่วางโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำจากไม้,mino wood ที่วางมือถือไม้,แท่นวางมือถือเป็นของชำร่วยทำจากไม้,ที่วางมือถือดีไซต์แปลก,แท่นวางโทรศัพท์สกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรสกรีนโลโก้,ของแจกพรีเมียมทำจากไม้,สินค้าพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของชำร่วยสกรีนโลโก้,ที่วางมือถืออเนกประสงค์สกรีนโลโก้,ที่ตั้งโทรศัพท์ของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้

แท่นไม้โอ๊ควางมือถือ,ของพรีเมี่ยมที่วางโทรศัพท์,ของพรีเมี่ยม mini wood,ที่วางสมาร์ทโฟน,ของชำร่วยแท่นวางมือถือจากไม้,ที่วางโทรศัพท์แบบไม้ราคาส่ง,ที่วางของทำจากไม้พรีเมียม,ของพรีเมี่ยมแท่นวางมือถือ,ที่ตั้งมือถือจากไม้,ที่ตั้งมือถือของชำร่วยงานแต่ง,ของพรีเมียมที่ตั้งมือถือจากไม้,แท่นไม้วางมือถือตั้งโต๊ะ,ที่วางโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำจากไม้,mino wood ที่วางมือถือไม้,แท่นวางมือถือเป็นของชำร่วยทำจากไม้,ที่วางมือถือดีไซต์แปลก,แท่นวางโทรศัพท์สกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรสกรีนโลโก้,ของแจกพรีเมียมทำจากไม้,สินค้าพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของชำร่วยสกรีนโลโก้,ที่วางมือถืออเนกประสงค์สกรีนโลโก้,ที่ตั้งโทรศัพท์ของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้

แท่นไม้โอ๊ควางมือถือ,ของพรีเมี่ยมที่วางโทรศัพท์,ของพรีเมี่ยม mini wood,ที่วางสมาร์ทโฟน,ของชำร่วยแท่นวางมือถือจากไม้,ที่วางโทรศัพท์แบบไม้ราคาส่ง,ที่วางของทำจากไม้พรีเมียม,ของพรีเมี่ยมแท่นวางมือถือ,ที่ตั้งมือถือจากไม้,ที่ตั้งมือถือของชำร่วยงานแต่ง,ของพรีเมียมที่ตั้งมือถือจากไม้,แท่นไม้วางมือถือตั้งโต๊ะ,ที่วางโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำจากไม้,mino wood ที่วางมือถือไม้,แท่นวางมือถือเป็นของชำร่วยทำจากไม้,ที่วางมือถือดีไซต์แปลก,แท่นวางโทรศัพท์สกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรสกรีนโลโก้,ของแจกพรีเมียมทำจากไม้,สินค้าพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของชำร่วยสกรีนโลโก้,ที่วางมือถืออเนกประสงค์สกรีนโลโก้,ที่ตั้งโทรศัพท์ของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้

แท่นไม้โอ๊ควางมือถือ,ของพรีเมี่ยมที่วางโทรศัพท์,ของพรีเมี่ยม mini wood,ที่วางสมาร์ทโฟน,ของชำร่วยแท่นวางมือถือจากไม้,ที่วางโทรศัพท์แบบไม้ราคาส่ง,ที่วางของทำจากไม้พรีเมียม,ของพรีเมี่ยมแท่นวางมือถือ,ที่ตั้งมือถือจากไม้,ที่ตั้งมือถือของชำร่วยงานแต่ง,ของพรีเมียมที่ตั้งมือถือจากไม้,แท่นไม้วางมือถือตั้งโต๊ะ,ที่วางโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำจากไม้,mino wood ที่วางมือถือไม้,แท่นวางมือถือเป็นของชำร่วยทำจากไม้,ที่วางมือถือดีไซต์แปลก,แท่นวางโทรศัพท์สกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรสกรีนโลโก้,ของแจกพรีเมียมทำจากไม้,สินค้าพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของชำร่วยสกรีนโลโก้,ที่วางมือถืออเนกประสงค์สกรีนโลโก้,ที่ตั้งโทรศัพท์ของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้

แท่นไม้โอ๊ควางมือถือ,ของพรีเมี่ยมที่วางโทรศัพท์,ของพรีเมี่ยม mini wood,ที่วางสมาร์ทโฟน,ของชำร่วยแท่นวางมือถือจากไม้,ที่วางโทรศัพท์แบบไม้ราคาส่ง,ที่วางของทำจากไม้พรีเมียม,ของพรีเมี่ยมแท่นวางมือถือ,ที่ตั้งมือถือจากไม้,ที่ตั้งมือถือของชำร่วยงานแต่ง,ของพรีเมียมที่ตั้งมือถือจากไม้,แท่นไม้วางมือถือตั้งโต๊ะ,ที่วางโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำจากไม้,mino wood ที่วางมือถือไม้,แท่นวางมือถือเป็นของชำร่วยทำจากไม้,ที่วางมือถือดีไซต์แปลก,แท่นวางโทรศัพท์สกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรสกรีนโลโก้,ของแจกพรีเมียมทำจากไม้,สินค้าพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของชำร่วยสกรีนโลโก้,ที่วางมือถืออเนกประสงค์สกรีนโลโก้,ที่ตั้งโทรศัพท์ของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้

แท่นไม้โอ๊ควางมือถือ,ของพรีเมี่ยมที่วางโทรศัพท์,ของพรีเมี่ยม mini wood,ที่วางสมาร์ทโฟน,ของชำร่วยแท่นวางมือถือจากไม้,ที่วางโทรศัพท์แบบไม้ราคาส่ง,ที่วางของทำจากไม้พรีเมียม,ของพรีเมี่ยมแท่นวางมือถือ,ที่ตั้งมือถือจากไม้,ที่ตั้งมือถือของชำร่วยงานแต่ง,ของพรีเมียมที่ตั้งมือถือจากไม้,แท่นไม้วางมือถือตั้งโต๊ะ,ที่วางโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำจากไม้,mino wood ที่วางมือถือไม้,แท่นวางมือถือเป็นของชำร่วยทำจากไม้,ที่วางมือถือดีไซต์แปลก,แท่นวางโทรศัพท์สกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรสกรีนโลโก้,ของแจกพรีเมียมทำจากไม้,สินค้าพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้,ที่วางนามบัตรของชำร่วยสกรีนโลโก้,ที่วางมือถืออเนกประสงค์สกรีนโลโก้,ที่ตั้งโทรศัพท์ของพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้

********************************************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ID Line : @anajakmall (ต้องมี@ด้านหน้า) หรือ
ID Line : 0894921243 หรือ
ID Line : anajakmall

Website: www.anajakmall.com/city
FB: www.facebook.com/AnajakMall
Facebook Massenger : m.me/AnajakMall
IG: www.instagram.com/anajakmall
Twitter: twitter.com/AnajakMall

Anajak Mall ขายเคสหัวเว่ย,เคส oppo,เคส lenovo,เคส wiko,เคส sony,เคส samsung,เคส Xiaomi,เคส nokia,เคส lg,เคส htc,เคส pocophone f1,เคส acer,เคส ASUS,เคส dtac,case huawei,case doogee,case lenovo,case oppo,เคส vivo,เคส meizu,เคส huawei พร้อมด้วยของแต่งบ้าน,เสื้อผ้าแฟชั่น,หมวกแฟชั่น,กระเป๋าแฟชั่น,โคมไฟโซล่าเซลล์,ประดับยนต์,ของเล่น,ของแต่งบ้านและสวน,wall sticker และอื่นๆ อีกมากมาย
********************************************************


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply