รับจัดอบรมค่าย STEM ค่ายบูรณาการ ค่ายวิชาการ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง

Spread the love

อีคิวกรุ๊ป  (EQGROUP) รับจัดค่าย STEM ค่ายบูรณาการ วิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ชื่อ ” ค่ายบูรณาการพาเพลิน PLAY&LEARN “ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ กิจกรรมพร้อมสอดแทรกสาระความรู้มากมาย ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และสนุกสนานไปกิจกรรมอาทิ :- เปิดประตูสู่ห้องเรียนใหม่- กิจกรรมสถานความรู้พาเพลิน – กิจกรรมประมวลภาพประเมินผล- อื่น ๆ มากมายเพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมเพียงอย่างเดียว สัมผัสกับความสนุกที่ไม่ไร้สาระได้แล้ววันนี้

ที่ 065-4919415ติดต่อคุณนก ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือสอบรายละเอียดเพิ่มที่ www.eqgroup.co.th

หรือ  info.eqgroup@gmail.com


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply