เจ้าหน้าที่ธนบดีธนกิจ (BWO) ตำแหน่งงานงานสาขาประจำพื้นที่ ชลบุรี

Spread the love

เจ้าหน้าที่ธนบดีธนกิจ (BWO) ตำแหน่งงานงานสาขาประจำพื้นที่ ชลบุรี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. นำเสนอ ให้คำแนะนำและปิดการขายในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร
 2. สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษา เพิ่มโอกาส และขยายฐานลูกค้าในการสร้างรายได้ให้กับสาขา
 3. ให้บริการเปิด-ปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า

ตำแหน่งงานสาขาที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจด้านกองทุนและประกัน (BWO)
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ทางด้านงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร มีใจรักงานบริการ และงานที่ท้าทาย
3. หากมีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขายสินเชื่อ ประกันชีวิต บัตรเครดิต กองทุน ประกันวินาศภัย สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีใบอนุญาตินายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และ Single License (IC)โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันสมัคร

 1. ประวัติการทำงาน
 2. สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. สำเนาหลักฐานทางการทหาร
 5. รูปถ่าย1 นิ้ว
 6. Slip เงินเดือน

รับสมัครสำหรับท่านที่ต้องการทำงานในพื้นที่ : ชลบุรี

Talent Acquisition Department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Talent Acquisition Center 0-2296-2000 ต่อ 51444
Email : Chollatorn.Wacharatara@krungsri.com

สวัสดิการ
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • Medical insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ที่นี่ ทุกอย่างเป็นไปได้

ที่กรุงศรี เรามุ่งมั่นทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน และเป็นไปได้…จากการร่วมสร้าง
ดังที่พนักงานของเราได้ร่วมสร้างให้กรุงศรีเป็น “สุดยอดองค์กรที่น่าทำงาน*” หนึ่งเดียวในไทย
เราขอทำความรู้จักกับคุณ เพื่อร่วมสร้างความเป็นไปได้ครั้งต่อไป

ชื่อผู้ติดต่อ : Talent Acquisition
ที่อยู่ : 1222 Rama 3 road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-2000 ต่อ 2811,0-2296-6216
โทรสาร : 0-2294-2565
โฮมเพจ : http://www.krungsri.com

Spread the love