เจ้าหน้าที่นิติกรรมและจดทะเบียนสิทธิ สำนักงานใหญ่ พระรามสาม Contract and Registration Officer

Spread the love

เจ้าหน้าที่นิติกรรมและจดทะเบียนสิทธิ สำนักงานใหญ่ พระรามสาม

Contract and Registration Officer
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำนิติกรรมสัญญาสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคให้แก่สำนักงานใหญ่ สาขาส่วนกลาง และ สาขาส่วนภูมิภาคที่มีหลักประกันตั้งอยู่ในส่วนกลาง และปริมณฑล เช่น สัญญากู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภค, สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเพื่อผู้บริโภค รวมถึงทำนิติกรรมสัญญาหลักประกันของสินเชื่อ

2. จดทะเบียนสิทธินิติกรรมหลักประกันทุกประเภทในความดูแลของศูนย์ฯ (ส่วนกลาง) ตลอดจนออกหนังสือยินยอมเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินหลักประกัน

3. ให้คำแนะนำ, ปรึกษา หรือตอบข้อหารือ แก่สำนักงานใหญ่ สาขาส่วนกลาง และสาขาส่วนภูมิภาค ในการจัดทำคำขออนุมัติสินเชื่อ และขั้นตอนดำเนินการทำนิติกรรมและ จดทะเบียนสิทธิหลักประกันประเภทต่างๆ

4. ตรวจสอบการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมหลักประกันให้เป็นไปตามมาตรฐานของธนาคาร

 

คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์ เท่านั้น
– ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์
– มีทักษะ ด้าน Microsoft office พิมพ์ดีดดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– สามารถขับรถได้ มีรถส่วนตัว ใบขับขี่ และปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ พระรามสาม
Talent Acquisition department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Krungsri Recruitment Center 02-290-2000 Ext.51408 , 02-296-6253
Email: Janpen.Nutwong@krungsri.com , Aumporn.Kaittvikai@krungsri.com

Spread the love