Entries by

การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System) (30 เม.ย. 63) อ.ณรงค์

การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System)     การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทําให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความ  อยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN MANUFACTURING SYSTEM) เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ ทั่วโลกว่าเป็นระบบการผลิตที่สามารถลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า และลดความสูญเสียโอกาส ทางการผลิตได้ ทั้งยังเป็นระบบที่สร้างมาตรฐาน และแนวคิดสําคัญในการผลิตรวมถึงส่งเสริม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกด้วย  ระบบการผลิตแบบลีนเป็นระบบการผลิตที่ทําให้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้น มุ่งเน้นการกําจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม (VALUE ADDED) ให้กับสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (8 WASTES) การใช้เครื่องมือ และเทคนิค     ZERO DEFECT : ของเสียเป็นศูนย์   ZERO INVENTORY : สินค้าคงคลังเป็นศูนย์ ZERO DELAY : ส่งมอบงานล่าช้าเป็นศูนย์ ZERO ACCIDENT : อุบัติเหตุเป็นศูนย์     อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ Lean Supply Chain, Manufacturing, Logistics, TPM, TQM, […]

New2020 ยืนยัน การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการขับเคลื่อนสู่การขายยุคใหม่ (21 เม.ย. 63) อ.ประเสริฐ

หลักการและเหตุผล KEY: สอนใช้ฟังก์ชั่น LINE,FACEBOOK สู่การสร้างโอกาสขายในยุคดิจิทัล บรรยายการใช้เครื่องมือ LINE ไปสู่การขาย การออกแบบวิธีขายควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือ การสร้างกลยุทธ์เชื่อมสัมพันธ์ด้วย FACEBOOK ส่วนตัวไปสู่การเจาะหากลุ่มลูกค้า บรรยายการใช้ประโยชน์จากกลุ่มที่มีมากมายในตลาด     วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการใช้เครื่องมือใกล้ตัวอย่าง LINE,FACEBOOK ไปสู่การสร้างโอกาสขาย ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการใช้เครื่องมือสู่การเข้าถึงลูกค้า ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะนำแนวคิดในการเข้าถึงลูกค้ามาสู่การสร้างโอกาสในการขาย ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการนำเครื่องมือ ONLINE มาวางกลยุทธ์การขาย ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาแนวคิดการขายผสมผสานระหว่างการขายและเครื่องมือออนไลน์ในการทำ CRM   หัวข้อในการบรรยาย แนวทางการขายในยุคร่วม O2O (ONLINE TO OFFLINE) ความเป็นมาของการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงสู่การขายที่เข้าถึงยากขึ้น โมเดลการขายในยุคใหม่ ผสมผสานเครื่องมือออนไลน์ เครื่องมือรอบตัวในชีวิตประจำวันสู่การสร้างโอกาสขาย LINE, FACEBOOK หน้าที่ของการเครื่องมือการตลาดทำอะไรได้บ้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการค้า WORKSHOP มาทำความรู้จักเครื่องมือการขาย LINE, FACEBOOK   การใช้ประโยชน์จาก LINE การนำเครื่องมือมาสู่การสร้างกลุ่มลูกค้าในโลกของการค้าด้วยอิทธิพลสังคมเครือข่าย ภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือ LINE ให้เป็นประโยชน์ (การรวมกลุ่ม, การLIVE, การทำนัด, การวางแผนกิจกรรม, การประเมินแผนการขาย) WORKSHOP สร้างโอกาสขายด้วย LINE (เป็น WORKSHOP การใช้ APP LINE ให้ครบเพื่อนำมา สร้างสรรวิธีใช้งานและส่งวิทยากร) สรุปการใช้ LINE เพื่อเข้าถึงการประยุกต์กับการขายในปัจจุบัน   การใช้ประโยชน์จาก FACEBOOK โดยไม่สร้างเพจ การเปลี่ยน FACEBOOK ให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างตัวตนในสังคมการขาย ภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือ FACEBOOK ให้เป็นประโยชน์ (การทำแผนสร้างตัวตน, การLIVE, การทำโฆษณาไปพร้อมกับโปรโมชั่น) WORKSHOP สร้างโอกาสขายด้วย FACEBOOK (เป็น WORKSHOP การใช้ APP FACEBOOKให้ครบเพื่อนำมา สร้างสรรวิธีใช้งานและส่งวิทยากร) สรุปการใช้ FACEBOOK เพื่อเข้าถึงการประยุกต์กับการขายในปัจจุบัน   การสร้างสรรงานขายด้วยการผสาน ONLINE & OFFLINE เพื่อไม่พลาดโอกาสขาย แรงจูงใจการสร้างสิ่งกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ สร้างแผนการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์งานขาย […]

New2020 ยืนยันหลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า (6 เม.ย. 63) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า  หลักการเหตุผล การเพิ่มยอดขายในปัจจุบันคงเป็นเรื่องที่ยากในมุมมองของนักขาย เพราะสถานการณ์ตอนนี้ส่งผลเชิงลบมากมายและมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขายจึงโอกาสน้อยมาก การที่นักขายจะเพิ่มยอดขายในปัจจุบันจะต้องมองเห็นกลไกในเรื่องของการขายแบบต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการขายที่มีอยู่รวมทั้งต้องสร้างโอกาสจากการหาลูกค้าใหม่อยู่เสมอ ดังนั้นการที่นักขายจะสร้างโอกาสของชัยชนะในโลกธุรกิจจึงเป็นการสร้างมูลค่าต่อการขายหนึ่งครั้งให้ได้มากที่สุดถึงจะประสบความสำเร็จในสายอาชีพการขายได้   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการในการเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางความคิดของการต่อยอดในการขายแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตระหนักถึงความแตกต่างในการเพิ่มยอดขายและการขายที่ต่อยอด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาหลักการผนวกการขายเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง   หัวข้อบรรยาย การเพิ่มยอดขายด้วยเทคนิคการสร้างยอดขายอย่างมืออาชีพ สถานการณ์การขายในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับลูกค้า หลักความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างยอดขาย แนวทางการสร้างยอดขายจากการวิเคราะห์การเพิ่มสัดส่วนการขาย ยอดขายมาจากไหนได้บ้าง WORKSHOP การฝึกวิเคราะห์การขายเพื่อให้สร้างยอดขาย ยอดขายมาพร้อมการสร้างความจำเป็นอย่างมืออาชีพ รูปแบบการอัพยอดขาย หลักการการขายที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างความจำเป็นในการขาย การวิเคราะห์ส่วนขยายการอัพยอดขาย WORKSHOP การอัพยอดขายควรจะรู้หลักในการขยาย คุณขยายองค์ประกอบอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มยอดขาย การขายและการสร้างความจำเป็นในการขาย หลักการและแนวทางการกระตุ้นความจำเป็นเพื่ออัพยอดขาย 3 แนวทางการสร้างจิตวิทยาแรงกระตุ้นในการนำเสนอเพื่อเห็นมูลค่า การโน้มน้าวด้วยวิธีวิเคราะห์ส่วนต่างที่สูญเสียหรือโอกาสของบริษัทลูกค้า WORKSHOP การวิเคราะห์ลูกค้าและกระตุ้นการเพิ่มยอดขายด้วยศิลปะเพิ่มยอด กลวิธีการปั้นยอดขายช่วงหลัง หลักการปั้นยอดขายช่วงหลักและแนวทางการอเพิ่มยอดขาย การขายต่อเนื่องและการขายต่อยอด การทำการขายให้สอดคล้องกับการเพิ่มยอดขายในช่วงหลัง สรุปการบรรยาย   อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล   ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) (สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)   ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท   […]

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER (25 มี.ค. 63) อ.ชาคร

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER   PART1 : SALES ENGINEER DEFINITION, SALES ATTITUDE, SALES WORKFLOW, SALES CIRCLE, WHO ARE YOU CUSTOMER? –     ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย –     ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย –     เข้าใจถึงหลักการขาย, การทำงานของงานขายโดยรวม –     วิเคราะห์ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้นๆ –     ใครคือลูกค้าของคุณและใช่ลูกค้าของคุณจริงๆหรือเปล่า PART 2 : WHY THE TECHNICAL IS NECESSARY? –     เทคนิคของสินค้าสำคัญไฉน ทำไมถึงต้องสนใจ –     ทำไมลูกค้าถึงชอบ SALES ENGINEER ที่เทคนิคสูง PART 3 : WHY SALES SKILL IS NECESSARY? –     ทำไมทักษะการขายถึงจำเป็นกับ SALES ENGINEER PART4 : CUSTOMER ANALYSIS, PREPARING & […]

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (23 มี.ค. 63) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ                ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน    กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ    4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น    กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง    ด้านที่ 1 บุคลิกภาพสู่มาตรฐานสากลของภาพลักษณ์ที่ดีที่ใครก็ยอมรับ    บุคลิกภาพภายนอกสู่การมองเห็นที่ประทับใจ    หลักการที่เหมาะสมสู่การความประทับใจแรกพบ    กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพให้น่าประทับใจ    ด้านที่ 2 สื่อสารพิชิตใจ ให้ได้ใจ ได้งาน    หลักการสื่อสารมุ่งผลสัมฤทธ์ในงาน    เทคนิคการสร้างเสน่ห์ด้วยวิธีพูดที่ดี    ข้อควรระวังในการสื่อสารที่ทำให้เกิดผลเสีย     กิจกรรม การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในงาน    ด้านที่ 3 การคิดบวกผนวกการคิดดี    คิดเชิงบวกสร้างได้ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน   เทคนิคการสร้างความเข้าใจในการคิดบวกที่ดีส่งผลต่อภาพลักษณ์   […]

หลักสูตร FACEBOOK MARKETING เจาะลึกเทคนิคเพิ่มยอดขายผ่านเฟสบุ๊ค (20 มี.ค. 63)

หลักสูตร FACEBOOK MARKETING เจาะลึกเทคนิคเพิ่มยอดขายผ่านเฟสบุ๊ค ลงโฆษณาเฟสบุ๊คอย่างไรให้ได้ผล เพิ่มยอดอย่างยัั่งยืน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพในการลงโฆษณาขายสินค้าใน FACEBOOK เพื่อนำไปโฆษณาขายสินค้าของท่านเอง หรือเพื่อไปเป็นนักโฆษณาขายสินค้าให้กับบุคคลอื่น โดยเนื้อหาหลักจะเน้นสอนเทคนิค และวิธีการโดยละเอียด จากประสบการณ์ตรงในการลงโฆษณาในเฟสบุ๊คให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และสร้างผลกำไรงาม พร้อมทั้งวิธีดูสถิติต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงโฆษณาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเรียนรู้กฎ กติกา ต่างๆ ในการลงโฆษณา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง   เนื้อหาการอบรมและการ เรียน หลักสูตรนี้ สถิติเกี่ยวกับแฟนเพจที่FACEBOOK ให้บริการ การวัดผลจากการลงโฆษณาจะต้องดูอะไรบ้าง ข้อมูลของFACEBOOK INSIGHTS บอกอะไรเราบ้าง ข้อมูลสำคัญมีอะไรบ้างก่อนตัดสินใจลงโฆษณา โฆษณาบนFACEBOOK มีกี่รูปแบบ และมีอะไรบ้าง การจัดการโฆษณาไรให้แสดงได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการโฆษณา การเขียนคำโฆษณาโดนที่มีพลัง และการเลือกภาพ หรือคำที่นำมาใช้โฆษณา CPC และCPM เป็นสิ่งสำคัญของการลงโฆษณาบน FACEBOOK เทคนิควิเคราะห์กราฟและสถิติการลงโฆษณา วิธีจ่ายเงินที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการจ่ายค่าโฆษณาเงินให้FACEBOOK สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการลงโฆษณา ตอบคำถามและสรุปการเรียนการสอน   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้ แนวคิด วิธีการและเทคนิคการลงโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดขายสินค้า โดยการลงโฆษณาในFACEBOOK ผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดLIKE ในหน้าแฟนเพจ โดยการลงโฆษณาใน FACEBOOK   อาจารย์นพพร หมื่นหนู ผู้เชี่ยวชาญด้าน DIGITAL MARKETING – […]

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร (19 มี.ค. 63)

หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานขาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ พนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสาร ที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า  หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ  ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการโดยสร้างความพึงพอใจ ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่ บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือ เมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร มีชื่อเสียงที่ดีได้ ซึ่งทั้งหมดได้นำเสนอในหลักสูตร“การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยวิทยากร อ.นทษร สุขสารอมรกุล วัตถุประสงค์การฝึกอบรม      1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ      […]

ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (13 มี.ค. 63) อ.ประเสริฐ

หลักการและเหตุผล             ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงรายรับที่องค์กรจะได้หรือสูญหาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัว เกิดการตัดสินใจซื้อ หากจะกล่าวว่าพนักงานขายเก่งไม่เก่งต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนเจรจาก่อนการปิดการขายนี้ก็ว่าได้ จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องใช้เทคนิคการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้ายอมจบการขาย โดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า            ดังนั้นหลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้ามีความกังวล เพื่อที่จะแก้ไขให้การขายเกิดความเข้าที่และลงตัวตอบสนองความต้องการทั้งกระบวนการตลอดไป   วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล   หัวข้อการอบรม การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด กฎการเจรจาต่อรอง สำหรับนักขายGEN Y GEN Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรให้ได้ผล กลยุทธ์การครองเกมเจรจา ด้วยหลัก 3 ประการ กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพในการเจรจา” เทคนิคสุดยอดการเจรจา เคล็ดลับการเจรจาให้ชนะแบบล้านเปอร์เซ็นต์ เทคนิคเสนอขายให้ได้ชัวร์ เทคนิคปิดการขายประเภทต่างๆสำหรับGEN Y เนรมิตประตูแห่งการปิดการขาย การปิดการขายด้วยกระบวนการ การปิดการขาย 7 เทคนิค […]

ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล (9 มี.ค. 63) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล  (7 Step) หรือปรับทัศนคติใหม่สำหรับนักขายทุกคน อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล   1)  ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ 2)  มารู้จักกับการขาย ทักษะสร้างผลกำไร 3)  การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ขายแบบ B2B และ B2C 4)  หากจะขายสินค้าหรือบริการต้องรู้จักการดึงข้อดีของสินค้าออกมา        ทดสอบ การขายด้วยสถานการณ์จริง 5)  แนวทางความคิดเพื่อสำเร็จทักษะการขาย 6)  ความสำเร็จด้านการขายคือ การคิดเชิงบวก 7)  การคิดเชิงบวกสู่การสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการขาย 8)  บุคลิกภาพสู่ความภูมิใจในการขายและการบริการ 9)  กระบวนการขาย B2B, B2C 7 ขั้นตอน แบบลงลึกทุกรายละเอียด Step1 การค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย                  วิธีการได้มาซึ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย    การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสสานการขายสูง    การคัดกรองความเป็นไปได้ในการซื้อขาย Step2 การทำนัดกับลูกค้าแบบมืออาชีพ                  กระบวนการทำนัดที่ดีและการเช็คประสิทธภาพการทำ                  นัดที่ดีเทคนิคการทำให้ลูกค้ารับนัดเพื่อเสนอการขาย Step3 การนัดพบครั้งแรก                 การเก็บข้อมูล Big data สำคัญ 3 มิติ ก่อนการนำเสนอการขาย                  การเตรียมประสบการณ์ที่ดีในการพบกันครั้งแรก                  มารยาทและการแนะนำตนเองเมื่อพบกันครั้งแรก         Step4 การค้นหาความต้องการและนำเสนอ                  การเกริ่นเพื่อเปิดประเด็นทางการขาย                  หลักการเปิดการขายและเทคนิคการแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ                  กระบวนการเก็บข้อมูลและความคิดเห็นของลูกค้า Customer Insight                  Customer Insight ต่อยอดไปสู่การสร้างความเจ็บปวดและการนำเสนอการขาย […]

New2020 หลักสูตร ทักษาการนำเสนอพิชิตใจลูกค้า (6-7 มี.ค. 63) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร การนำเสนอพิชิตใจลูกค้า (2วัน) EFFECTIVE PRESENTATION FOR SALES <<เน้นกิจกรรมโดยใช้สินค้าจริง>>   หลักการและเหตุผล การขายยุคใหม่ที่ลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงสู่การมุ่งหามืออาชีพที่แท้จริงเพื่อให้เกิดโอกาสในการร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นประเด็นใหญ่มากในปีนี้ เหตุเพราะลูกค้ามีโอกาสฝนการเลือกหาและทุกองค์กรต่างก็งัดกลยุทธ์ในการนำเสนอมากมายเพื่อให้ตนเองได้เป็นคู่ค้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น ทำให้องค์กรไม่สามารถที่จะล่าช้าในการพัฒนาศักยภาพให้ทีมงานตอบโจทย์ที่เหนือกว่า ยิ่งลูกค้าในยุคนี้จะคัดเลือกผู้ร่วมค้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลงานที่ตรงใจจึงจะมีสิทธิในการขาย ทำให้องค์กรต้องวิเคราะห์จุดเด่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถนำมาเสนอให้ลูกค้าได้อย่างตรงใจ   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการขายอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นถึงแนวทางของการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นถึงเป้าหมายของลูกค้าและคู่สนทนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการวิเคราะห์ลูกค้าและค้นหาจุดเด่นในการตอบสนองลูกค้า เพื่อมห้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับบริบทการนำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรของลูกค้าได้อย่างตรงใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอรวมถึงการขจัดข้อข้องใจ   หัวข้อบรรยาย วันที่ 1 หลักการนำเสนอการขายในยุคปัจจุบันปี 2020 (ภาคเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน) เมื่อลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงและต้องการมืออาชีพเพื่อการปรับตัวตามเศรษฐกิจ การนำเสนอและรูปแบบการประเมินของลูกค้า สัดส่วนของการประเมินความเหมาะสมของการรับงาน ความเข้าใจผิดของนักขายที่มีต่อผู้รับฟังการนำเสนอขาย กิจกรรม การนำเสนอที่ดีที่ไปสู่โอกาสตัดสินใจวัดที่อะไร กุญแจสำคัญที่ไปสู่การนำเสนอที่ดี (ภาคเข้าใจความพร้อมในการนำเสนอ) คุณสมบัติผู้นำเสนอที่ลูกค้าต้องการ ขั้นตอนภาพรวมของการนำเสนอจนถึงเข้าสู่โอกาสในการเจรจาต่อรอง การต่อยอดความเข้าใจในจุดแข็งของบริษัทตนเอง การวิเคราะห์โมเดลจุดแข็งของตนเองและการเปรียบเทียบข้อดี กิจกรรม การประเมินคุณค่าของบริษัทและการตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาสู่การสร้างเครื่องมือ PRESENTATION ที่ดี (ภาคเข้าใจการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์) ข้อมูลมาจากแหล่งช่องทางไหนได้บ้าง กระบวนการกระตุ้นทางการขายและการเรียงลำดับวิธีการนำเสนอไปสู่ประโยชน์ที่แท้จริง เทคนิคการวางรูปแบบเปรียบเทียบและทำให้เกิดแง่คิดเพื่อเพิ่มคุณค่าในการนำเสนอ กรณีศึกษาจากการขายงานแบบวางแผนก่อนการเข้านำเสนอ กิจกรรม การวิเคราะห์ลูกค้าไปพร้อมกับการวางแผนการนำเสนอ การนัดพบและการเข้าสู่เวทีการนำเสนองาน (ภาคการเข้าพบลูกค้า) […]