ทัวร์จอร์แดน รอยัลจอร์แดน เพตรา เจอราช เดดซี

Spread the love

 

ทัวร์จอร์แดน รอยัลจอร์แดน เพตรา เจอราช เดดซี
โรงแรม: 5ดาว  4 คืน
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
เดินทาง 9 – 15 เม.ย. / 7 – 13 พ.ค.
ชมโปรแกรมทัวร์  https://www.planetworldwide.com/GrandJordan-1054.html

ขั้นตอนการจองทัวร์
1.แจ้งชื่อผู้จองหลัก เบอร์โทร จำนวนผู้เดินทาง หรือแจ้งข้อมูลการจองผ่านเว็บไซต์ กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์ ด้านล่าง
https://www.planetworldwide.com/booking_package.php?pack_id=1054&time_id=13818
2.เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อกลับ แจ้งสรุปค่าทัวร์ และขอสำเนาหนังสือเดินทาง และแจ้งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า
(ส่งเอกสารทางไลน์ หรือทางอีเมล์ rsvn@planetworldwide.com)
3.ลูกค้าชำระเงินมัดจำค่าทัวร์
4.บริษัทฯออกใบรับเงินค่าทัวร์ เพื่อเป็นหลักฐานการจองทัวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท แพลเนทเวิลด์ไวด์เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาต 11/5048
☎ 02-7445155-7
081-3526492 / 086-3324074


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply